آیت‌الله بروجردی مرجع بزرگ شیعیان در مخالفت با خواسته‌های نابجای شاه هیچگاه از موضع خود کوتاه نمی‌آمدY بطوری که در امر اصلاحات ارضی تا قبل از فوت وی، محمدرضا پهلوی جرات اجرای آن را نداشت. به گزارش ایسنا، پایگاه «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» با این مقدمه نوشت: روزی محمدرضا پهلوی شخصی را خدمت آیت‌الله بروجردی فرستاد تا به ایشان اطلاع دهد که مجبوریم اصلاحات ارضی را به انجام برسانیم تا از کشورهای همسایه عقب نمانیم. آیت‌الله بروجردی در پاسخ گفت: «کشورهای همسایه، اول جمهوری شدند بعد این اصلاحات را کردند. نه مثل اینجا که هنوز سلطنتی است.» انتهای پیام