اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۱۰۴ واحد معدنی تعطیل در مازندران تعیین تکلیف می‌شوند