نخستین یادواره سردار سرلشکر شهید مدافع حرم عبدالرسول استوار محمود آبادی ـ فارس

نخستین یادواره سردار سرلشکر شهید مدافع حرم عبدالرسول استوار محمود آبادی ـ فارس