دستگاه فنس بافی تمام اتوماتیکتور کیش قیمت مناسبفروش اسانسانجام کلیه خدمات معماری در دفتر …

ویدئو / آزادی کاروانسرای شاه عباسی سمنان
طی چهار دهه گذشته کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان به عنوان زندان مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ اما هفته گذشته حصارهای پیرامونی و دیوارهای بلند زندان تخریب و این کاروانسرای تاریخی آزاد شد. دستور این اقدام پیش‌تر از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده بود. دریافت 22 MB تصویربردار: مسعود محقق / تدوینگر:‌ امیرحسین شهسواری