رول بستر مرغداریوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …میگلرد کامپوزیت

سردار کوثری: مذاکره درباره موضوع «قدس» نتیجه‌ای ندارد/ باید موضوع را با اقتدار و قدرت پیش برد