جابجایی انواع درختان تخصص ماست‎دستگاه فن کویل - شرکت آسا تهویهمشاوره آتشنشانینرم افزار حسابداری پارمیس

پیام تبریک نماینده زرتشتیان به مناسبت جشن مهرگان
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی با تبریک جشن مهرگان گفت: آرزو می کنیم مهر عالم گستر یاری رساند و اندوه و بیماری از این جهان رخت بربندد. به گزارش ایسنا، در پیام اسفندیار اختیاری آمده است: «خشنه اتره اهورهه مزداو به نام دانای بزرگ هستی بخش مهربان شو که مهرگان آمد مهرگان شاد و مهربان آمد درود می فرستم به فروهر پاک بزرگ پیام آور آریایی، اشوزرتشت اسپنتمان درود بر مهر ایران، درود بر فرهنگ ایران و درود بر ایرانیان امروز روز مهر از ماه مهر، روز دوست داشتن از ماه مهربانی است. امروز روز پیروزی راستی، میهن دوستی و دادگری فریدون و کاوه، بر بدی و ستم ضحاک ماردوش است. امروز روز برافراشته شدن، درفش کاویانی است. امروز جشن مهرگان است. بار دیگر خجسته جشن مهرگان فرا رسیده در روزگاری که بسیار سخت است و امروز امید گشایش از این بیماری جهان گستر، آرزوی تک تک جهانیان است. امسال دور از هم اما با دلهایی امیدوار و به هم پیوسته، مهرگان را زیباتر از گذشته جشن می گیریم و آرزو می کنیم مهر عالم گستر یاری رساند و اندوه و بیماری از این جهان رخت بربندد. خجسته جشن کهن مهرگان بر شما نیک اندیش و نیک گفتار و نیک کردار خجسته باد. ایدون باد دکتر اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی» انتهای پیام