تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …آموزش تخصصی موسیقی کودک در تهرانپارسآموزش تخصصی کلارینت در تهرانپارسفروش کارتن پستی

آزمون استخدامی برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی برگزار می شود
نمایندگان مجلس وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند که برای آموزش یاران نهضت سوادآموزی که از شرکت در آزمون استخدامی جا مانده و یا قبول نشده اند، مجددا آزمون استخدامی برگزار کند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس، طرح الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش تصویب شد. طبق ماده واحده این طرح یک تبصره به شرح زیر به بند ۲ ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش الحاق می شود: تبصره – با توجه به شرایط خاص کرونایی در زمان مقرر شده جهت اخذ آزمون مربوطه در سال ۱۳۹۹ وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای آن عده از آموزش یاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی و مدرسین طرح امین و مدرسین قرآن موضوع این بند که در آزمون داخلی وزارت آموزش و پرورش شرکت نکرده اند و یا قبول نشده اند، صرفا برای یک بار آزمون داخلی را تجدید نماید. انتهای پیام