مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنایع …فرفورژهجابجایی انواع درختان تخصص ماست‎

مسدود شدن جاده همدان - تویسرکان