اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

جزایر «هنگام» و «هرمز»، خشکی های کوچک اما ارزشمند