اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیدواری برای زادآوری «ایران»
عکس تزئینی است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: اگر سه شبانه روز تلاش یوزپلنگ نر و ماده (ایران) برای انجام عمل لقاح موفقیت آمیز باشد، در اوایل اردیبهشت‌ماه باید منتظر تولد توله‌هایشان باشیم. به گزارش ایسنا،امیرعبدوس  گفت: ساعت ۷ صبح روز شنبه (۲ بهمن ماه) علائم استروس(فحلی) در یوز ماده پارک ملی توران مشاهده شد و طی این مدت دوربین‌های تحقیقاتی ۱۷ بار در ساعات مختلف شبانه روز، تلاش دو یوزپلنگ ماده و نر را برای انجام عمل لقاح ثبت کردند. به گزارش سازمان حفاظت محفظت محیط زیست،وی افزود: اگر سه شبانه روز تلاش این دو یوزپلنگ برای انجام عمل لقاح موفقیت آمیز بوده باشد، یوز ماده تا سه ماه آینده به فاز فحلی وارد نخواهد شد و در اوایل اردیبهشت‌ماه باید منتظر تولد توله‌هایشان باشیم. انتهای پیام