برس صنعتیتور استانبولتعمیر ، تعمیرات یخچال وفریزر شهرقدس …دستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …