راه اندازی دبیرخانه «سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برای همگان»
دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی «سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برای همگان» همزمان با هفته جهانی سواد رسانه‌ای توسط کمیسیون ملی یونسکو در باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران راه‌اندازی شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران، ایجاد و تقویت مولفه های مردمی سازی و عمومی‌سازی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، کمک به تولید دانش مبتنی بر نیاز عمومی برای ارتقای سواد رسانه‌ای، ایجاد همگرایی و هم‌افزایی بین‌المللی با محوریت ایران در زمینه سواد رسانه‌ای، ایجاد فرصتی برابر و اثرگذار برای ذینفعان این حوزه در ایران و سایر به‌منظور به اشتراگ گذاری پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه «سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی برای همه»، سازماندهی و ثبت رویدادها و فعالیت‌ها به‌صورت آنلاین یا آفلاین در این زمینه، پیوند رویدادها و اقدامات محلی در سراسر جهان برای ارتقای ارتباطات سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، ایجاد زمینه برای برگزاری رویدادهای مشابه فرا مرزی و فرا منطقه‌ای حول موضوعات مرتبط با سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی از سوی ایران، ایجاد زمینه تعاملات موثر و هر چه بیشتر بین‌المللی ... از جمله وظایف این دبیرخانه به شمار می‌رود. بر این اساس، پوستر فراخوان و جدول اجرایی کنفرانس بین‌المللی «سواد رسانه‌ای و اطلاعانی برای همگان» برای استفاده علاقه مندان منتشر خواهد شد. تشکیل دبیرخانه‌ی دائمی کنفرانس بین‌المللی «سواد رسانه‌ای و اطلاعانی برای همگان» جزو برنامه های کمیسیون ملی یونسکو ایران است که باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای یونسکو ـ ایران مسوولیت اجرای این برنامه را از سوی کمیسیون ملی یونسکو – ایران برعهده دارد. انتهای پیام