فوم شانه تخم مرغی-عایق صدا-عایق …خودکار تبلیغاتی 1400تعمیر پرینتر در محلسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوم