آموزش تخصصی پیانو و کیبورد در تهرانپارساستخدام و دعوت به همکاری در یک …سایت اینترنتی پرکاربرد motorsearchآموزش تخصصی ترومپت و سایدرام

واگذاری مدیریت ۱۲ پارک جنگلی تهران به شهرداری تا پایان سال جاری
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تأکید کرد: با توجه به اهمیت حفظ عرصه های ملی، اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی و بازگشت اقتدار حفاظتی به عرصه های منابع طبیعی از اولویت های مهم این اداره کل در سال جاری است. به گزارش ایسنا علینقی حیدریان در جلسه شورای معاونان با بیان اینکه وظیفه اصلی و سازمانی مجموعه منابع طبیعی حفاظت از عرصه های ملی است، گفت: با ارتقای پوشش حفاظتی عزم و اراده بر این است تا در کنار حفاظت فیزیکی، برخوردهای قانونی با متعرضان به عرصه های ملی و بازگشت اقتدار حفاظتی به عرصه های منابع طبیعی در سطح استان تهران اجرایی شود. وی اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی را اقدامی زیربنایی و تأثیرگذار در رفع بسیاری از مشکلات ثبتی و حقوقی دانست و اظهارکرد: با اجرای این طرح علاوه بر حفظ حقوق مردم، از تضییع حقوق دولت، تعرض و سوء استفاده از اراضی ملی به شدت جلوگیری می شود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران به دیگر اقدامات ۹ گانه جهشی در قالب طرح ۹ در ۹۹ اشاره و بر تسریع در انجام این اقدامات تأکید کرد و گفت: طرح توسعه زراعت چوب یکی دیگر از اقدامات جهشی است که در دستور کار این اداره کل قرار دارد و در سال جاری برای اجرای این طرح ۷۶۰ هکتار در سطح استان تهران هدفگذاری شده است. حیدریان در بخش دیگری از سخنان خود تعیین تکلیف مدیریت پارک های جنگلی را از دیگر اقدامات ۹ گانه برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس تکلیف قانونی احاله مدیریت پارک های جنگلی تهران در دستور کار قرار دارد و تا پایان سال جاری ۱۲ پارک جنگلی در قالب ماده ۳ به شهرداری احاله مدیریت خواهد شد. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران بر ارزیابی طرح ها، کشت و توسعه گیاهان دارویی، پایش مراتع و تهیه طرح های مرتعداری تأکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران فعالیت های جهشی ۹ گانه شامل اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی، ارتقای پوشش حفاظتی، مدیریت و بهره برداری از مراتع، تعیین تکلیف مدیریت پارک های جنگلی، تشخیص، تعیین حدود و آگهی ذخیره گاه های جنگلی، توسعه زراعت چوب، اخذ حقوق دولتی، توسعه دولت الکترونیک و توسعه تقویت صندوق های منابع طبیعی است که در جلسه شورای معاونان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران مورد بررسی قرار گرفتند و هر یک از اعضا به ارائه گزارش موضوعات مرتبط پرداخت. انتهای پیام