پمپ بنزین‌های استان مرکزی امروز به حالت عادی برمی‌گردند/بازگشت 70 درصد جایگاه ها به مدار
ایسنا/مرکزی استاندار استان مرکزی گفت: شرایط پمپ بنزین‌های این استان از ظهر امروز به حالت عادی بر می‌گردد. سیدعلی آقازاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تاکنون ۷۰ درصد جایگاه های سوخت در سراسر استان مرکزی وارد مدار شده‌اند و اکثر جایگاه ها با ارائه کارت سوخته سهمیه‌ای به مردم استان سوخت تحویل می‌دهند. وی بیان کرد: اختلال و نارسائی پیش آمده در جایگاه سوخت استان که همزمان با سراسر کشور بوقوع پیوسته بود برطرف و با تلاش همگانی شرایط به بهترین نحو ممکن مدیریت و کنترل شد. استاندار مرکزی ضمن قدردانی از صبر و حوصله مردم تصریح کرد: طبیعی است که با توجه به اختلال بوجود آمده در جایگاه های سوخت، امروز و فردا شاهد تراکم خودروها برای سوخت گیری در پمپ بنزین ها باشیم، اما مردم اطیمنان کامل داشته باشند که بنزین به حد کافی وجود داشته و هیچ کمبودی وجود ندارد و قطعا با صبر و تحمل شرایط به شکل طبیعی باز خواهد گشت. وی تاکید کرد: شرایط جایگاه های سوخت در استان مرکزی تا ظهر امروز به روال عادی بر می‌گردد و مردم می‌توانند از سهمیه سوخت یا به صورت آزاد بنزین دریافت کنند. پیش از ظهر روز گذشته بود که به دلیل بروز اختلال در سامانه هوشمند سوخت برای ساعاتی پمپ بنزین های کشور به حالت تعطیل درآمدند ولی بلافاصله با تلاش صورت گرفته و  دستی و آفلاین کردن سامانه هوشمند سوخت، جایگاه‌ها به مدار توزیع بازگردانده شدند. انتهای پیام