آئین اهدای ۶۵ ویلچر به معلولان مناطق کم برخوردار خراسان شمالی

آئین اهدای ۶۵ ویلچر به معلولان مناطق کم برخوردار خراسان شمالی