هلدینگ تجارت بین الملل بهمردطراحی و تولید سیستم های برودتی …تسمه حمل بار تسمه باربرداریبوش فنری سپاهان