صباغیان: چرا اجازه اظهارنظر موافقان و مخالفان گزارش تفریغ بودجه داده نشد؟
یک عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: متاسفانه در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ نمایندگان تنها مانند دانش آموزان در کلاس درس شنونده بودند. به گزارش ایسنا، محمدرضا صباغیان در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس گفت: روز گذشته رئیس دیوان محاسبات گزارشی در خصوص تفریغ بودجه ۹۹ در جلسه غیرعلنی به نمایندگان ارائه کرد. اما اجازه صحبت کردن به موافقان و مخالفان آن داده نشد. در جلسه علنی نیز مجددا خلاصه ای از گزارش ارائه شد اما حق اظهارنظر به نمایندگان داده نشد. وی در ادامه گفت: از صدا و سیما این تصاویر پخش شد و نمایندگان مانند دانش آموزان یک مدرسه فقط شنونده بودند در حالی که در بین ما افراد متخصصی هستند که باید از نظرات آنها استفاده شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: براساس ماده ۲۱۹ آیین نامه رئیس دیوان محاسبات یک ساعت وقت ارائه گزارش دارد و هیچ کجای آیین نامه زمانی برای اظهارنظر موافقان و مخالفان در نظر نگرفته است. این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می شود و کمیسیون های فرعی نیز یک ماه فرصت دارند نظرات خود را به کمیسیون برنامه بفرستند در نهایت بعد از ۳ ماه کمیسیون برنامه گزارش نهایی خود را در خصوص تفریغ بودجه به صحن ارائه می کند. روز گذشته، رییس دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه ۹۹ را در مجلس قرائت کرد. انتهای پیام