اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتشار «از کویر تا دلتا» و «تحلیل انتقادی ترجمه»
کتاب‌های «از کویر تا دلتا» نوشتۀ احمد محیط و نیز «تحلیل انتقادی ترجمه» نوشتۀ علیرضا خان‌جان منتشر شده است. به گزارش ایسنا، کتاب «از کویر تا دلتا»، روز نوشته‌هایی از برخی سال‌های کار در سازمان جهانی بهداشت در مصر، نوشتۀ احمد محیط در ۲۹۶ صفحه، با شمارگان ۵۰۰ نسخه، با قیمت ۹۰هزار تومان توسط نشر آگاه منتشر شده است. در نوشتۀ پشت‌جلد کتاب می‌خوانیم: دکتر احمد محیط - از معدود ایرانیایی که فرصت خدمت در سازمان‌های فنی و بین‌المللی وابسته به سازمان ملل را داشته‌اند - قریب به پانزده سال در دفتر مرکزی منطقۀ مدیترانۀ شرقی سازمان جهانی بهداشت در مصر مشغول به کار بوده‌اند؛ هفت سال نخست را در شهر اسکندریه و سپس در قاهره. اعضای سازمان مدیترانۀ شرقی در آن زمان شامل بیست‌ودو کشور می‌شدند؛ از مراکش در غرب گرفته تا افغانستان و پاکستان در شرق. کار در چنین سازمانی مستلزم مشارکت در بررسی‌های گوناگون بهداشتی در دفتر مرکزی و سفرهایی به کشورهای عضو و سایر کشورهای جهان بود و چنین امری برای دکتر محیط فرصتی مغتنم برای نوشتن. کتاب کنونی حاصل گردآوری روزنگاری‌های ایشان در این ایامِ کار و برگرفته از دفترهایی بین سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ شمسی است. دورانی که نویسنده در سفرهایش به شرح ماوقع می‌پردازد، اما اغلب به گذشته نیز بازمی‌گردد و به امروزِ پیش رو در متنی از گذشته می‌نگرد.  همچنین کتاب «تحلیل انتقادی ترجمه» نوشتۀ علیرضا خان‌جان در ۲۶۰ صفحه، با شمارگان ۵۵۰ نسخه، با قیمت ۸۲هزار تومان توسط نشر یادشده منتشر شده است. یادداشتی در پشت جلد کتاب نیز آمده که چنین است: به گمانم آگوست کٌنت بوده که گفته است: «هیچ‌کس نمی‌تواند راه رفتنِ خودش را توی پیاده‌رو از پنجره تماشا کند». حق با اوست. تنها یک مشاهده‌گر بیرونی می‌تواند درمورد راه رفتن من در خیابان قضاوت کند. از آن‌جایی که ترجمه ماهیتی هرمنوتیکی به خود می‌گیرد، همواره گفته‌اند که هیچ ترجمه‌ای ره به کمال نخواهد برد.  نویسندۀ «تحلیل انتقادی» ترجمه تلاش داشته است تا با معرفی الگویی نقش‌گرا، زمینه‌های نظری و عملی نقد ترجمۀ آکادمیک را تقویت کند. پرسش آن است که ترجمه تا چه حد متاثر از عوامل برون‌زا است؟ آیا محتوای معنایی و نقش منظورشناختی متون مبدا عموماً به متون مقصد منتقل می‌شود یا این‌که دخالتِ عوامل برون‌زا است؟ آیا محتوای معنایی و نقش منظورشناختی متون مبدا عموماً به متون مقصد با معیار متعارف «تعادل ترجمه‌ای» موضوعیت خود را از دست می‌دهد و بررسی نوع رابطۀ آن‌ها با متون مبدا نیازمند ملاحظۀ معیارهای دیگری جز معیار تعادل خواهد بود؟ انتهای پیام