سخنگوی قوه قضاییه از ارجاع پرونده «روح‌الله زم» به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی خبر داد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح‌الله زم و اینکه چه تعداد افراد بعنوان متهم و مطلع در پرونده مطرح است و قضاوت ان به کدام قضات سپرده شده است؟  گفت: خبر صدور کیفرخواست در ارتباط با این فرد درست است و پرونده به دادگاه و  به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. وی درباره علت ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب گفت: قبل از دستگیری این فرد در مورد او و مرتبطین او  پرونده‌ای  تشکیل و کیفرخواست صادر شده بود و پرونده به دادگاه و همین شعبه ۱۵ دادگاه  انقلاب ارجاع شده بود و پرونده جریانی بود؛ لذا به موجب قانون مکلف هستیم به اتهامات متعدد یکجا رسیدگی کنیم و به لحاظ سابقه قبلی به این شعبه ارجاع  دادیم. وی افزود: پرونده تعیین وقت نشده و امروز شاید تعیین شود. اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده غیر خود متهم اصلی، ۵ نفر بازداشتند و در مورد آنها کیفر خواست صادر نشده و شاید چند روز دیگر نسبت به این افراد هم  کیفرخواست صادر شود و ملحق به پرونده اصلی شود. وی افزود:  افراد زیاد دیگری در پرونده مطرح‌اند. کار تحقیقات و بررسی و راستی آزمایی اسناد و مدارک و اظهارات متهم ردیف اول بررسی می شود که این اسناد چقدر منطبق بر واقعیت است. البته برخی افراد در فرایند رسیدگی خود معرف وخوداظهاری داشتند و با اظهار ندامت، برخی ارتباطات خود را بیان کردند که به لحاظ پشیمانی انها حتمااقدامات قانونی مراعات می شوند اما گروهی دیگر هم کسانی اند که هنوز تحقیقات درموردشان انجام می شود. وی درباره علنی بودن دادگاه  گفت: این موضوع به تشخیص رییس دادگاه است. انتهای پیام