اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صالحی:  هماهنگی قوای سه گانه در طول تاریخ کم نظیر است