آموزشگاه زبان آلمانی شرق تهرانبرس سیمیتولید کننده پروفیل تقویتی سی آر …پله گرد فلزی آس استپ

جلسه اضطراری برای ارزیابی مستندات یک واکسن کووید-19
جلسه اضطراری کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در روز دوشنبه مورخ 31 خرداد ماه برای بررسی واکسن کووید-19 شرکت آمیتیس ژن برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه بررسی و ارزیابی مستندات  کارآزمایی بالینی بررسی ایمنی و ایمونوژنیسیتی واکسن نوترکیب پروتئین RBD کووید-۱۹ شرکت آمیتیس ژن (سه نوبت تزریق واکسن ۸۰ و ۱۲۰ میکروگرم) در جمعیت سالم: مطالعه فاز یک تصادفی شده، دو سو کور با کنترل پلاسبو، با حضور مجری ارشد، همکاران پروژه و نماینده CRO جهت ارائه توضیحات انجام شد. بنابر اعلام روابط عمومی سامانه ملی اخلاق در پژوهش‌های زیست پزشکی، در این جلسه مقرر شد منوط به انجام اصلاحات مورد نظر اعضای کارگروه وزارتی، مصوبه برای اجرای فاز یک مطالعه بالینی صادر شود. انتهای پیام