طرح تخفيف ويژه شركت پشم شيشه ايرانطراحی اپلیکیشن - انواع اپلیکیشن …المنت رطوبتی هوشمندآموزشگاه زبان عربی شرق تهران

اقدام اینچه درگاهی برای ثبت نام در انتخابات فدراسیون ژیمناستیک
رئیس فعلی فدراسیون ژیمناستیک و دبیر اسبقش برای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک اعلام حضور کردند. به گزارش ایسنا، ثبت نام از کاندیداهای پست ریاست فدراسیون‌ ژیمناستیک از ۷ اردیبهشت ماه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری تا ۲۱ اردیبهشت ماه ادامه خوهد داشت. طبق اطلاعات کسب شده مشخص شد زهرا اینچه درگاهی رئیس فعلی فدراسیون ژیمناستیک به همراه محسن سلیمانی دبیر سابق این فدراسیون برای ثبت نام به فدراسیون ژیمناسیتک مراجعه کرده اند.  درگاهی و سلیمانی فرم‌های اولیه برای ثبت نام در انتخابات فدراسیون ژیمناسیتک را دریافت کرده اند و به نظر می آید قرار است پس از تکمیل فرم های مربوطه نام نویسی خود را تکمیل کنند. با گذشت زمان و نزدیک شدن به پایان مهلت ثبت نام ها، متقاضیان بیشتری برای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک ثبت نام خواهند کرد. پیش از این علیرضا باقری، رییس اداره نظارت بر فدراسیون‌ها از سوی وزارت ورزش به عنوان دبیر مجمع ژیمناستیک تعیین شده است. انتهای پیام