اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خاطرات عبدالوهاب شهیدی از «زکریای رازی» و آتش گرفتن سینما رکس!