جمعه, ۳۱ فروردین, ۱۴۰۳ / 19 April, 2024


۱۴۰۱/۱۱/۲۰ / /
کاهش شدید نیاز به صادرات نفت با تحقق استخراج مناسب از معادن کویر مرکزی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت تحقق استخراج مناسب از معادن کویر مرکزی ایران، نیاز به صادرات نفت به شدت کاهش خواهد یافت.