اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کاهش شدید نیاز به صادرات نفت با تحقق استخراج مناسب از معادن کویر مرکزی