اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بررسی راهبرد ارتش عراق در توسعه سازمان رزم
در شصت‌وهفتمین جلسه تاریخ شفاهی سردار صفوی راهبرد ارتش عراق در توسعه سازمان رزم، وضعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی ارتش عراق و عراق در سال ۱۳۶۶ مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، شصت و هفتمین جلسه تاریخ شفاهی سردار سرلشگرسید یحیی صفوی با حضور سردار نائینی ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس امروز چهارشنبه نوزدهم مردادماه، در این مرکز برگزار شد. در این جلسه پیرامون راهبرد ارتش عراق در توسعه سازمان رزم، وضعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی ارتش عراق و عراق در سال ۱۳۶۶ بحث شد. با توجه به اینکه در سال ۱۳۶۶ زمینه‌های پایان جنگ فرا می‌رسد و اقداماتی که در طرفین جبهه انجام می‌شود به سمت موضوع پایان جنگ پیش می‌رود، چهار محیط ملی ایران، محیط ملی عراق، محیط منطقه‌ای و محیط بین‌المللی و تأثیرشان در موضوعات جنگ در سال ۱۳۶۶ در تاریخ شفاهی سردار صفوی موردبررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به اینکه در جلسه ۶۶ راجع به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۶ از نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته بود، در جلسه ۶۷ برای اینکه مقایسه‌ای بین دو طرف درگیر صورت پذیرد، راجع به راهبرد ارتش عراق به‌خصوص در توسعه سازمان رزم در سال ۱۳۶۶ مباحثی مطرح شد. بنا بر گفته مجری تاریخ شفاهی سردار صفوی، این موضوعات مقدمات ورود به بحث است؛ چون بعدازاین موضوع تغییر راهبرد ایران از منطقه جنوب به شمال غرب موردبررسی قرار خواهد گرفت که مقدماتش بحث شده و حدوداً چهار الی پنج جلسه این مباحث طول خواهد کشید تا به نتیجه برسد. مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در راستای مأموریت خود مبنی بر انجام تاریخ شفاهی فرماندهان در دوران دفاع مقدس، با سردار سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی (رحیم) صفوی از سال ۱۳۹۳ تاکنون شصت‌وهفت جلسه برگزار کرده است و دو جلد کتاب تاریخ شفاهی با عناوین «از سنندج تا خرمشهر» و «از شرق بصره تا مهران» توسط انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس به چاپ رسیده است. انتهای پیام