اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدیرکل ارتباطات مردمی قوه‌ قضاییه: دستگاه قضا بر شنیدن حرف مردم اصرار دارد