استفاده از ظرفیت ادارات و سازمان‌ها برای جمع آوری کارتن خوابها در سیستان‌وبلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان گفت: از تمام ظرفیتها و امکانات موجود دستگاهها و سازمانهای مربوطه در 10روز آینده برای شناسایی ، جمع آوری و درمان معتادان متجاهر استفاده خواهد شد. به گزارش ایسنا- زندی شورای مبارزه با مواد مخدر استان افزود: در آستانه فصل سرما کار شناسایی، جمع آوری ودرمان معتادان متجاهر و کارتن خوابها در سیستان و بلوچستان ، به صورت جدی در دستور کار سازمانها و ارگانهای مربوطه قرار گرفت. همچنین دادیار حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان گفت: دستگاه قضا به جد پیگیر وظایف قانونی سازمانها و ارگانهای مربوطه برای پیگیری، شناسایی و جمع آوری معتادان متجاهر و کارتن خواب است. احمد زاده افزود: چنانچه ارگان و سازمانی نسبت به وظایف تعریف شده خود در این خصوص کوتاهی کند با دستور العمل ترک فعل مدیران مواجه و دستگاه قضا می تواند علیه آنان اعلام جرم کند. انتهای پیام