تمجید کارشناس عربستانی از داور ژاپنی
کارشناس داوری عربستانی به ستایش از داور ژآپنی دیدار پرسپولیس برابر الهلال پرداخت و همه تصمیم های او را درست دانست. به گزارش ایسنا و به نقل از الریاضیه، دیدار الهلال برابر پرسپولیس با پیروزیس بر صفر نماینده عربستان به پایان رسید. محمد کمال ریشه کارشناس داوری عربستانی درباره عملکرد رادو ساتو گفت: همه تصمیم های داور درست بود. او بازی با با اقتدار اداره کرد و اجازه هیچگونه جنجالی را نداد. بازی صحنه جنجالی نداشت. کارت های که او داد همگی درست بودند. انتهای پیام