تعمیر تلویزیون پاناسونیکتولیدی آسانسور ، نصب آسانسورهلدینگ تجارت بین الملل بهمردآموزش تخصصی دف در تهرانپارس

ثبت بزرگترین زمینلرزه در استان کرمان و رخداد ۳ زلزله در کردستان
در هفته گذشته ۳ زلزله بزرگتر از ۳ در استان کردستان رخ داد و بزرگترین زمینلرزه در رابر استان کرمان با بزرگای ۴ به ثبت رسید. به گزارش ایسنا در هفته گذشته در رابر استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ رخ داد ضمن آنکه با زمینلرزه ۳.۶ در ارمارده استان کردستان زلزله‌های دیگری در این استان به ثبت رسید. شنبه ۲۱ فروردین در برازجان استان بوشهر زلزله ۲.۷، سومار استان کرمانشاه زلزله ۲.۷ و در دوگنبدان استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۶ رخ داد. یکشنبه ۲۲ فروردین در حسن آبان لائین نو استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۵ در عمق ۱۱ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۰ کیلومتری حسن آباد لائین نو و ۲۷ کیلومتری چاپشلو این استان گزارش شد. ارمارده استان کردستان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۷ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۴ کیلومتری ارمارده، ۷ کیلومتری بانه و ۱۰ کیلومتری بوئین سفلی این استان بوده است. زلزله ۳.۴ در عمق ۷ کیلومتری و ۲.۹ از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه است. بانه استان کردستان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۶ کیلومتری بانه، ۶ کیلومتری بوئین سفلی و ۷ کیلومتری ارمارده این استان بوده است. زلزله ۳.۴ در بوئین سفلی استان کردستان از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این استان است که در عمق ۱۰ کیلومتری و در ۵ کیلومتری بوئین سفلی، ۷ کیلومتری بانه و ۸ کیلومتری ارمارده این استان گزارش شد. در علی آباد استان گلستان زلزله ۲.۷، درب بهشت استان کرمان زلزله ۲.۹ و در درود استان لرستان زلزله ۲.۹ به ثبت رسید. در فاریاب استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۴۵ کیلومتری فاریاب، ۴۶ کیلومتری جیرفت و ۵۱ کیلومتری عنبرآباد این استان بوده است. در رابر استان کرمان زمینلرزه‌ای به بزرگای ۴ در عمق ۹ کیلومتری رخ داد و رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۴۰ کیلومتری رابر، ۴۱ کیلومتری درب بهشت و ۴۹ کیلومتری بزنجان این استان بوده است. دوشنبه ۲۳ فروردین در دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله ۲.۵، حسن آباد لائین نو استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵ و در هجدک استان کرمان زلزله ۲.۶ به ثبت رسید. در درح استان خراسان جنوبی زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۴ در عمق ۷ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۲۱ کیلومتری درح، ۵۰ کیلومتری شوسف، ۷۲ کیلومتری سربیشه این استان بوده است. در راور استان کرمان زلزله‌ای به بزرگای ۳.۶ در عمق ۱۲ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۵ کیلومتری راور، ۴۷ کیلومتری کیانشهر و ۵۷ کیلومتری کوهبنان این استان بوده است. سه شنبه ۲۴ فروردین یکه سود استان خراسان شمالی با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۸ در عمق ۱۰ کیلومتری زمین لرزید و کانون آن در ۱۵ کیلومتری یکه‌سود و ۳۹ کیلومتری راز این استان گزارش شد. مورموری استان ایلام زلزله‌ای به بزرگای ۳.۷ در عمق ۸ کیلومتری را تجربه کرد و کانون آن در ۱۴ کیلومتری مورموری، ۲۳ کیلومتری موسیان و ۲۵ کیلومتری سراب باغ این استان بوده است. در فاریاب استان کرمان زلزله ۲.۶، مراوه تپه استان گلستان زلزله ۲.۷، قلعه تل استان خوزستان زلزله ۲.۹ و در محمله استان فارس زلزله ۲.۹ به ثبت رسید. در بوشکان استان بوشهر زلزله ۳.۶ در عمق ۱۷ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۱۲ کیلومتری بوشکان، ۱۸ کیلومتری کلمه و ۲۷ کیلومتری خورموج این استان بوده است. چهارشنبه ۲۵ فروردین در فاریاب استان کرمان بعد از زلزله ۲.۹، زمینلرزه دیگری با بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۴ کیلومتری رخ داد و کانون رومرکز این رخداد لرزه‌ای در ۲۴ کیلومتری فاریاب، ۵۴ کیلومتری کهنوج و ۵۵ کیلومتری عنبرآباد این استان بوده است. در بیرجند استان خراسان جنوبی زلزله ۲.۷ به ثبت رسید. در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۱۰ کیلومتری به ثبت رسید که کانون آن در ۱۲ کیلومتری سرپل ذهاب، ۳۱ کیلومتری تازه آباد و ۳۴ کیلومتری کرند این استان بوده است. پنجشنبه ۲۶ فروردین در شهدا استان کرمان زلزله ۲.۸، طالقان استان البرز زلزله ۲.۵، عنبرآباد استان کرمان زلزله ۲.۷، شهداد استان کرمان زلزله ۲.۷ و درذجم استان بوشهر زلزله ۲.۶ رخ داد. درب بهشت استان کرمان با زمینلرزه‌ای به بزرگای ۳.۱ در عمق ۴۵ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۲۳ کیلومتری درب بهشت، ۳۵ کیلومتری رابر و ۵۱ کیلومتری بزنجان این استان گزارش شد. محمله استان فارس با زلزله‌ای به بزرگای ۳ در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید و کانون آن در ۸ کیلومتری محمله، ۱۶ کیلومتری علامرودشت و ۳۰ کیلومتری وراوی این استان بوده است. در چاپشلو استان خراسان رضوی زلزله‌ای به بزرگای ۳.۲ در عمق ۱۸ کیلومتری رخ داد و کانون آن در ۳۶ کیلومتری چاپشلو، ۴۱ کیلومتری حسن آباد لائین نو و ۴۳ کیلومتری چناران این استان بوده است. جمعه ۲۷ فروردین در شهداد استان کرمان زلزله ۲.۷، در جم استان بوشهر زلزله ۲.۶ و در شوسف استا خراسان جنوبی زلزله ۲.۹ رخ داد. انتهای پیام