ایسنا/البرز رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری کرج گفت: بدون شک فعالیت دستفروشان در مقابل مغازه‌ها و واحدهای صنفی مختلف باعث کاهش فروش و نارضایتی صاحبان این واحدها می‌شود به همین دلیل دستفروشان باید نسبت به استقرار در فضاهای تعیین شده حساسیت داشته باشند تا حق عابرین و سایر مغازه‌داران را ضایع نکنند. عباس وحیدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:  طبق روال هر سال در ایام منتهی به پایان سال و نوروز، شاهد افزایش تعداد دستفروشان در معابر و خیابان‌های شهر هستیم. وی با بیان اینکه شهرداری برای کاهش سد معبر و مزاحمت در عبور و مرور شهروندان طرح‌هایی را اجرایی می‌کند، ادامه داد: بنا شده در سطح نقاط ۱۰ گانه کرج فضاهایی را برای استقرار دستفروشان در نظر گرفته شود. وی توضیح داد: برای ساماندهی دستفروشان بیشتر بر روی نقاط مرکزی و پرتردد شهر مثل منطقه ۹،۸، ۲ و ۱ تمرکز شده است. این مسئول اضافه کرد: فضاهایی که برای استقرار دستفروشان در نظر گرفته شده به راحتی قابل دسترسی است و خللی در آمدزایی این افراد در روزهای پایانی سال ایجاد نمی‌کند. وحیدی اظهار کرد: برای جلوگیری از سد معبر در کرج در روزهای پایانی سال در کنار تلاش شهرداری نیاز به همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی داریم. رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج گفت: طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری باید سد معبر در معابر و پیاده‌روها جمع آوری شود ولی در شرایط فعلی برخورد قهری با دستفروشان به معیشت آنها ضربه می‌زند و درست نیست، به همین دلیل در مناطق مختلف شهر فضاهایی تعیین شده تا دستفروشان در آنها فعالیت داشته باشند. وی افزود: بدون شک فعالیت دستفروشان در مقابل مغازه‌ها و واحدهای صنفی مختلف باعث کاهش فروش و نارضایتی صاحبان این واحدها می‌شود به همین دلیل دستفروشان باید نسبت به استقرار در فضاهای تعیین شده حساسیت داشته باشند تا حق عابرین و سایر مغازه‌داران را ضایع نکنند. انتهای پیام