اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

همراه با یک فرمانده در «یحیی»