طراحی و تولید انواع سویول جوینتآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامآموزشگاه زبان دانمارکی شرق تهراننمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)

سن اوج گیری و افول عملکرد مغز
در یک مطالعه 24 هزار مسابقه شطرنج با شطرنج بازان حرفه ای که بین سال های 1890 تا 2014 برگزار شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مشخص شد که عملکرد مغز در 35 سالگی به اوج خود می رسد و سپس از 45 سالگی رو به افول می رود. به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، اندازه گیری دقیق سنی که افت شناختی در آن شروع می شود، کار ساده ای نیست و ما همیشه تصور مبهمی از آن داشته ایم. در حالی که برخی مطالعات نشان می دهند که کاهش شناختی از اواخر دهه سوم زندگی آغاز می شود، یک مطالعه انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی "پلی تکنیک پاریس"، دانشگاه "لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ" و محققان دانشگاه "اراسموس"(Erasmus) خلاف این را نشان می دهد. محققان حرکات انجام شده توسط بازیکنان شطرنج در سنین مختلف را طی هزاران بازی شطرنج در 125 سال گذشته بررسی کردند تا توانایی های شناختی انسان را در عمل مشاهده کنند. این روش تحقیق جدید آنها را قادر ساخت تا دریابند که توانایی های شناختی در انسان ها در 35 سالگی به اوج خود می رسد و پس از 45 سالگی شروع به کاهش می کند که بسیار دیرتر از آن چیزی است که تاکنون تصور می شد. محققان، حرکات و عملکرد 4295 شطرنج باز حرفه ای را در 24 هزار مسابقه شطرنج که بین سال های 1890 تا 2014 برگزار شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند که 20 شطرنج باز در میان آنها از قهرمانان جهان بودند. محققان با مقایسه حرکات انجام شده توسط هر بازیکن در مقایسه با حرکات مطلوب پیشنهاد شده توسط یک شطرنج باز رایانه ای در طول زندگی حرفه ای خود توانستند سطح مهارت هر بازیکن را در طول زندگی دنبال کنند و برای اکثر بازیکنان دیده شد که عملکرد آنها تا زمانی که به سن 20 سالگی می رسند به سرعت افزایش می یابد. پس از آن سرعت پیشرفت کندتر می شود و تقریباً در سن 35 سالگی به اوج می رسد. بازیکنان قادر به حفظ توانایی های خود برای مدت تقریباً 10 سال در بیشتر قسمت ها بودند و پس از سن 45 سالگی بود که مهارت های آنها رو به زوال گذاشت. با این حال، محققان اظهار داشتند که این کاهش از نظر آماری قابل توجه نیست. اگر ارتباط نتایج این مطالعه با مطالعات شناختی خارج از بازی شطرنج کاملاً قابل تعمیم باشد، این مطالعه نشان می دهد که اگر فردی به اندازه کافی برای انجام یک کار شناختی وقت بگذارد و تلاش کند، عملکردی که برای سال های آینده به دست خواهد آورد، در وی باقی خواهد ماند. این مطالعه در مجله National Academy of Sciences منتشر شده است. انتهای پیام