آموزش آنلاین و حضوری زبان های خارجی …مدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس … جشنواره فرصت به مناسبت نزدیک شدن …فروش پودر ماهی، فروش ماهی خشک، …

ویدئو / آبگرفتگی در معابر بوشهر
در پی افزایش میزان بارندگی در شهر بوشهر، امروز بارش گسترده باران پاییزی در این شهر جنوبی منجر به شکل‌گیری آب‌گرفتگی شد. این آب‌گرفتگی در معابر اصلی و فرعی بوشهر و همینطور کوچه و بازار این شهر وسعت پیدا کرد و موجب سختی عبور و مرور شهروندان شد. صبح امروز نیز بارندگی در اهواز دیگر شهر جنوبی کشور را به تعطیلی کشانده بود و این‌بار بوشهر با افزایش بارش‌های فصل سرد دچار آب‌گرفتگی و انسداد برخی از مسیرها شده است. دریافت 13 MB تصویربردار: پریسا جفره‌ای / تدوینگر: محمد جلایی