دستگاه حرفه ای لیزر موهای زائد …فروش انواع پنل HMI زیمنس آلماناجاره ماشین عروس مشهدمیکسرمستغرق واجیتاتور

یک شرایط خاص برای روزه داری رزمندگان اسیر
در ماه رمضان سختگیری نیروهای‌ بعثی به ما بیشتر می‌شد. در ماه مبارک رمضان وعده شام را ساعت پنج عصر می‌دادند که آن را به عنوان افطار و وعده ناهار را به هنگام سحر توزیع می‌کردند که از هر اردوگاه چند نفر مسئول می‌شد برای گرفتن غذا و چایی، که آن را در سطل‌های می‌ریختند و در بین اسرا تقسیم می‌کردند. به گزاشر ایسنا، آزاده سرافراز مهدی وطن خواهان با اشاره به ماه مبارک رمضان روایت می کند: من از اسرای عملیات رمضان بودم. ابتدا ما را به اردوگاه موصل یک بردند و بعد به اردوگاه موصل چهار منتقل کردند و تا پایان اسارت در آنجا بودم. حدود هشت رمضان از عمرم را در اسارت سپری کردم روز به روز شدت شکنجه‌های دشمن بر ما بیشتر می شد به ما اجازه جمع شدن دور هم را نمی‌دادند. در ماه رمضان سختگیری نیروهای‌ بعثی به ما بیشتر می‌شد. در ماه مبارک رمضان وعده شام را ساعت پنج عصر می‌دادند که آن را به عنوان افطار و وعده ناهار را به هنگام سحر توزیع می‌کردند که از هر اردوگاه چند نفر مسئول می‌شد برای گرفتن غذا و چایی، که آن را در سطل‌های می‌ریختند و در بین اسرا تقسیم می‌کردند. شرایط روزه داری برای افراد سالم دشوار بود با این جیره غذایی بچه ها گرچه روزه داری می‌کردند ولی همواره به فکر مجروحان بودند. روزه داری در هوای سوزناک عراق بسیار سخت می گذشت اما حضور سید بزرگواری چون حاج آقا ابوترابی و گرمای وجود ایشان رنج اسارت را تاحدودی قابل تحمل کرده بود. انتهای پیام