آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسهلدینگ بازرگانکار در منزل با گوشی یا تبلت یا …بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …

از انعقادغیرحضوری «قرارداد بیمه مشاغل آزاد» تا «نحوه درخواست کمیسیون پزشکی»
در راستای ایجاد سازمان تامین اجتماعی دیجیتال و بر اساس طرح ۳۰۷۰ که از نوزدهم آبان ماه کلید خورده قرار است تا بهمن ماه، دوشنبه هرهفته تعدادی از خدمات پرمراجعه این سازمان، بدون نیاز به مراجعه حضوری در دسترس قرار بگیرد. به گزارش ایسنا، با اجرای این برنامه و غیرحضوری شدن ۳۰ خدمت، ۷۰ میلیون از ۹۶ میلیون مراجعه به شعب تامین اجتماعی کاسته خواهد شد و به این ترتیب ۷۰ درصد خدمات این سازمان غیرحضوری و از طریق نشانی eservices.tamin.ir و یا لینک مستقیم از سایت رسمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی tamin.ir در دسترس است. تا کنون ۱۳ سرویس پرمراجعه تامین اجتماعی غیرحضوری شده اند که پرداخت کمک هزینه ازدواج، حذف مراجعه فرزندان اناث مستمری بگیران با ثبت هوشمند خاتمه کفالت، ابلاغ الکترونیکی احکام مطالباتی تامین اجتماعی، الکترونیکی شدن ابلاغ مفاصاحساب واگذارنده و پیمانکار، استعلام وضعیت دریافت مستمری و ارتباط بیمه ای بیمه شدگان، تکمیل سوابق کسری از ماه، ثبت نام غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده اصلی، انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری از این جمله هستند. همچنین پرداخت غیرحضوری غرامت دستمزد ایام بیماری کرونا، پرداخت حق بیمه و احتساب دوران خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمه، مشاهده جزئیات و گردش حساب بدهی کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی و همچنین دریافت غیرحضوری اعتراض احتمالی کارفرمایان به بدهی اعلامی و تعیین زمان رسیدگی چهار خدمت غیرحضوری شده دیگر هستند. اما در دوشنبه اخیر( اول دی ماه)، چهار سرویس جدید به این فهرست افزوده شد و شمار خدمات غیرحضوری به ۱۷ رسید که جزئیات آن به این شرح است:  اخذ الکترونیکی درخواست و صدور هوشمند و ابلاغ مفاصاحساب  اخذ الکترونیکی درخواست و صدور هوشمند و ابلاغ مفاصاحساب برای پیمانکاران و واگذارندگان کار چهاردهمین خدمت از ۳۰ خدمتی است که قرار است تا بهمن ماه غیرحضوری شوند. این سرویس از اول دی ماه از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی قابل ارائه است. روش بهره مندی نیز مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی، منوی کارفرمایان/واگذارندگان/پیمان های واگذارنده است. ارتقای سامانه دریافت لیست حق بیمه ارتقای سامانه دریافت لیست حق بیمه و فراهم شدن امکانات کنترلی برای کارفرمایان به منظور اصلاح لیست قبل از ارسال به مخاطبان، خدمت شماره ۱۵ در طرح ۳۰۷۰ است. روش بهره مندی نیز مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی، منوی کارفرمایان/ارسال لیست و کنترل هوشمند است. انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد دیگر خدمت غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی در قالب طرح ۳۰۷۰ انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. بر این اساس تمامی افراد شاغل فاقد رابطه مزد بگیر با اعلام شغلی که به آن اشتغال به کار دارند(به صورت خوداظهاری) و همچنین زنان خانه دار، دختران مجرد و دانشجویانی که در تاریخ انعقاد قرارداد بیمه، سن آنان ۵۰ سال تمام و یا کمتر باشد، چنانچه سن متقاضی بیش از ۵۰ سال تمام باشد در صورت دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن ۵۰ سال، امکان انعقاد قرارداد بیمه میسر خواهد بود، مشمول این خدمت هستند. روش بهره مندی نیز مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی، منوی بیمه شدگان/بیمه شدگان خاص/بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. درخواست غیرحضوری کمیسیون پزشکی خدمت هفدهم نیز که در قالب طرح ۳۰۷۰ افتتاح شد، درخواست غیرحضوری کمیسیون پزشکی است. بیمه شده اصلی که به علت ابتلاء به بیماری عادی و یا به علت عوارض حاصل از حادثه ناشی از کار طبق گواهی پزشک معالج، عارضه آن غیرقابل علاج تشخیص داده شده است؛ فرزندان و یا پدر و مادر بیمه شده اصلی که بر اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی پزشک معالج، براثر بیماری یا نقص عضو قادر به کار نباشند، شوهر بیمه شده اصلی که طبق گواهی پزشک معالج، مبتلا به بیماری غیرقابل علاج بوده و معاش وی توسط بیمه شده زن تامین شود، مخاطبان این خدمت هستند. روش بهره مندی نیز مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی، منوی بیمه شدگان/امور بیمه شدگان/گزینه درخواست کمیسیون پزشکی است. انتهای پیام