جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …مشاوره روانشناسی و حقوقیاستعلام قیمت کانکس برای استان هرمزگان …چیلر فن کویل سردخانه

ویدئو / غسل تعمید کودکان مندایی در رودخانه کارون
مراسم غسل تعمید برای کودکان مندایی در رودخانه کارون اهواز برگزار شد. روز ۲۶ تیر، مندائیان ۳۶ ساعت اعتکاف می‌کنند و باید غسل تعمید را پیش از برگزاری آئین اعتکاف انجام دهند. در دوران کرونا، این مراسم با حضور روحانیون مندایی و با تعداد کم و فاصله بیشتر انجام می‌شود. مندائیان، که پیروان حضرت یحیی به شمار می‌آیند، امروز را به عنوان روز تعمید نوزادان با عنوان «فرشتگان کوچک» نامگذاری کرده‌اند. دریافت 48 MB تصویربردار: امین نظری، علیرضا محمدی / تدوینگر: امین نظری