لزوم تسریع عملیات اجرایی انتقال آب از کانال محمدیه به شهرک صنعتی شمس آباد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران بر لزوم تسریع عملیات اجرایی انتقال آب از کانال محمدیه به شهرک صنعتی شمس آباد تاکید کرد.  به گزارش ایسنا، حشمت اله عسگری در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت دو موضوع انتقال آب از کانال محمدیه به شهرک صنعتی شمس آباد، شهرک آلومینیوم کاران و فرودگاه حضرت امام (ره) و شهرک پوشاک، گفت: درطول یک سال گذشته علاوه بر اقدامات موردی جهت حل مشکلات و مسائل واحدهای تولیدی اقدامات اساسی و جمعی به منظور حل مشکلات کلان بخش تولید به ویژه در حوزه زیرساخت، تامین آب و برق و گازه و راه دسترسی و غیره انجام شده است که اثرات مثبت آن در بلندمدت برای صنعت استان ماندگار خواهد شد. وی با اشاره به اهمیت شهرک پوشاک افزود: گره کور این پروژه پس از سال‌های حل شد و عملیات اجرایی آن ظرف یک ماه آینده آغازخواهد شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به حل مشکل سند این مجموعه بیان کرد: این شهرک، اولین شهرک در کشور است که مشکل سند آن قبل از واگذاری مرتفع شده و چارچوب واگذاری اراضی آن هم توسط مشاورین با همکارای صاحب نظران و بخش خصوصی این عرصه نهایی شده است. عسگری سپس با اشاره به تامین مالی پروژه گفت: جلسات متعددی برای تامین زیرساخت های پروژه توسط دستگاه‌های اجرایی برگزار شده و ۸۰ درصد تجهیزات برق پروژه نیزخریداری و آماده نصب و بهره برداری می باشد. وی تاکید کرد: امید است تا پایان سال جاری عملیات اجرایی پروژه پایان و در ابتدای سال آتی واگذاری اراضی به افراد دارای اهلیت با هدف بهبود و افزایش کیفیت پوشاک کشور آغاز شود. معاون اقتصادی استاندار تهران در ادامه ضمن تقدیر از شرکت آب منطقه ای در اجرای پروژه های مرتبط با تولید از تاخیر پیش آمده توسط این شرکت در اجرای پروژه انتقال آب از کانال محمدیه به شهرک صنعتی شمس آباد(۱۰ میلیون مترمکعب)، اراضی شهر آفتاب ( ۵ میلیون مترمکعب) و شهرفرودگاهی حضرت امام (ره) به میزان( ۵میلیون مترمکعب درسال) انتقاد کرد و افزود: با توجه به مشخص شدن مسیر پروژه، خرید بخشی از لوله مورد نیاز و همکاری دستگاه‌های ذینفع انتظار می‌رود عملیات اجرایی پروژه هرچه سریعتر آغاز گردد و تاخیر و تعلل باعث افزایش هزینه های پروژه نگردد. عسگری با اشاره به اهمیت این پروژه از دستگاهای اجرایی ذیربط و ذینفعان خواست با تقویت همکاری و همدلی موانع پیش روی پروژه را برداشته و شرکت آب منطقه ای و شرکت شهرک های صنعتی ضمن اصلاح تفاهم نامه اولیه موضوع تملک اراضی مسیر پروژه را ظرف مدت یک هفته بصورت دقیق مشخص تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردد. انتهای پیام