جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …تعمیر ، تعمیرات یخچال وفریزر شهرقدس …فروش انواع تایل و کاشی بین کابینتی …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …

برنامه ریزی برای کاهش برداشت از آب های زیرزمینی استان تهران
استاندار تهران بر لزوم برنامه ریزی برای کاهش برداشت از آب های زیرزمینی استان تهران تاکید کرد. به گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم افتتاح تصفیه خانه ششم آب تهران گفت: بنا داریم تا برداشت از سفره های آب زیرزمینی در استان تهران را در راستای کاهش فرونشست زمین در شهرستان های جنوب شرق استان تهران بکاهیم. راه اندازی مودول اول تصفیه خانه ششم و هفتم تهران تا حدودی مشکل کاهش سفره های آب زیرزمینی در استان تهران را مرتفع می کند. وی افزود: سالانه دویست هزار نفر به جمعیت استان افزوده می شود و این جمعیت  به ویژه در شهرستان های  غرب استان تهران بیشتر مشهود است. در شورای مسکن و شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران تاکید داریم تا  زیرساخت های آب و برق در شهر یا شهرک های جدید و اقماری استان تهران تامین نشود،هیچ مجوزی برای  شهرهای جدید صادر نشود. وی تاکید کرد: عقب ماندگی های زیادی در ابعاد توسعه ای در تهران وجود دارد اما در توسعه زیرساخت های  آب و برق در استان نگرانی زیادی نداریم. انتهای پیام