اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در محوطه ۱۴ «چم‌شیر» چه آثار تاریخی پیدا شد؟