مجازات حداکثری برای ورزشکاران دوپینگی/ ممنوعیت اشتغال در فدراسیون‌های ورزشی تا پایان محرومیت
هرگونه فعالیت ورزشی حتی به صورت کارمند در فدراسیون‌های ورزشی برای ورزشکاران دوپینگی محروم، ممنوع است. به گزارش ایسنا، پس از اعلام حکم محرومیت ناشی از تخلف دوپینگ، هرگونه فعالیت ورزشی حتی به صورت کارمند در فدراسیون‌های ورزشی برای ورزشکاران محروم ممنوع است و با توجه به وجود سیستم اتوماسیون جهانی آدامز، تمامی نهادهای مبارزه با دوپینگ ملزم هستند تا فعالیت های خود را از طریق آدامز ثبت کنند و این امر شامل آرای صادر شده برای تخلفات نیز می شود. بر اساس اعلام ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (ایران نادو) ایجاد هرگونه تغییر در محرومیت ها، غیر ممکن است و حتی یک روز از مدت محرومیت تایید و نهایی شده را نمی توان کسر کرد و چنین اقدامی برای ستاد ملی تخلف محسوب شده و موجب از دست رفتن اعتبار و لغو مجوز فعالیت ستاد می شود. فدراسیون های ورزشی باید توجه داشته باشند که امکان تخفیف هیچ حکمی پس از نهایی شدن و اعلام عمومی وجود ندارد و فعالیت ورزشی مورد نظر در احکام، شامل هر گونه فعالیت اعم از شرکت در مسابقات داخلی و خارجی است و فرد محروم حتی نمی تواند در بخش اداری ورزش فعالیت کند. نقض حکم و نادیده گرفتن محرومیت ورزشی هم برای فرد محروم و هم فدراسیون ناقض حکم، تخلف تلقی شده و موجب صدور محرومیت ورزشی جدید می شود. فعالیت های آموزشی تنها مورد استثنا تلقی می شود و ورزشکار محروم مجاز به شرکت در کلاس های آموزشی با هدف کسب اطلاعات کافی در زمینه دوپینگ با هدف پیشگیری از تخلف احتمالی آینده است و این مورد در جایگاه آموزش گیرنده و نه آموزش دهنده است، همچنین شرکت در آموزش حقی برای کاهش محرومیت ورزش برای فرد ایجاد نمی کند. بنابراین، به کارگیری افراد محروم در همه رشته ها، خارج از رشته ای که در آن تخلف اولیه رخ داده است تا پایان روز آخر محرومیت ممنوع خواهد بود و هیچ یک از  شوراها اعم از شورای صدور رای و شورای استیناف مجوزی برای تغییر احکام قطعی ندارند. انتهای پیام