زفع موهای زاٍئد بدن با دستگاه آلمانی …آموزش دوره آیلتس با جدیدترین روشکار با گوشی با درآمد میلیونیفروش دستگاه مخمل پاش و فانتاکروم …

۲۶ درصد، نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاه‌ها
ایسنا/کرمان مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان با اشاره به اینکه نباید مجموعه آموزش کشور خود را برتر از صنعت بداند، گفت: نرخ بیکاری در افراد بدون مدرک دانشگاهی ۱۲.۵ درصد است اما نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهها ۲۶ درصد است که باید به آن توجه داشت. "محمدرضا جهانگیری" در نشست نیازسنجی و شناسایی مشاغل مورد نیاز اعضای اتاق و بنگاه های اقتصادی استان کرمان، لزوم فهم مشترک در بخش دولتی با همکاری بخش خصوصی در زمینه‌های مهارت آموزی را ضروری دانست و بیان کرد: بروکراسی اداری و استفاده نکردن از رای و نظر بخش خصوصی در حوزه آموزش و مهارت آموزی، موجب تصمیم گیری های ناقص و بدون توجه به نیاز فعالان اقتصادی خواهد شد. جهانگیری گفت: براساس آمارهای اعلام شده از سال ۲۰۱۸ تا سال ۲۰۲۲ میلادی ۳۸ درصد مشاغل کشور به دلیل تغییر ماهیت و تحولی که در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد می‌شود، متحول می شوند که به همین دلیل بنگاه‌ها نیازمند نیروی مهارت دیده هستند. وی اظهار کرد: آموزش به عنوان مواد اولیه برای بنگاههای اقتصادی است که هر چه این ورودی غنی تر باشد، افراد آموزش دیده شانس بیشتری برای یافتن شغل خواهند داشت. مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان با اشاره به اینکه نباید مجموعه آموزش کشور خود را برتر از صنعت بداند، ادامه داد: نرخ بیکاری در افراد بدون مدرک دانشگاهی ۱۲.۵ درصد است اما نرخ بیکاری در بین دانش آموختگان دانشگاهها ۲۶ درصد است که باید به آن توجه داشت. سیدمهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این نشست گفت: مهارت های سخت به معنای ایجاد شغل در جامعه وجود دارد اما مهارت های نرم به معنی برتر شدن در هر حوزه کاری، کمتر است که باید متناسب با نیازهای استان تقویت شوند. وی ادامه داد: فعالیت‌های آموزشی در کشور ما تاکنون به گونه‌ای بوده که نتیجه آن تعداد زیادی افراد آموزش دیده اما بدون مهارت هستند که همین موضوع ایجاد شغل برای آنها را دچار مشکل کرده است. طبیب زاده با بیان اینکه آمارها نشان می دهد شانس هر دانش آموخته دارای یک مهارت برای داشتن شغل ۲۵ درصد بیشتر از دانش آموخته بدون مهارت است، اظهار کرد: ایران از نظر مهارت آموزی در رده بندی جهاتی رتبه ۱۳۳ را از بین ۱۴۱ کشور دنیا دارد و این وضعیت بسیار نامناسب است. رییس اتاق بازرگانی استان کرمان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نیازمند نیروی کار دارای مهارت هستند و به همین دلیل مهارت باید به عنوان یکی از الزام‌ها در نظام آموزشی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد. انتهای پیام