ویدئو کنفرانس- وب کم - سیستم کنفرانس …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …ساندویچ پانل - شرکت کبیر پانلباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

کاهش دسترسی به مواد و تجهیزات آزمایشگاهی به دلیل کمبود پروازهای خارجی