یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024


مجازات مجرمان متناسب با جرمشان باشد/ چگونه می‌توان تعداد سارقان را کم کرد؟
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / خبرگزاری ایسنا / اجتماعی

مجازات مجرمان متناسب با جرمشان باشد/ چگونه می‌توان تعداد سارقان را کم کرد؟

آمارهای اعلام شده از سوی پلیس حاکی از آن است که روزانه ده‌ها و حتی صدها نفر به دلیل ارتکاب جرائم مختلفی از جمله سرقت دستگیر می‌شوند. مجرمانی که درصد قابل توجهی از آنان در مدت زمان کوتاهی پس از دستگیری آزاد می‌شوند و احتمالا همین موضوع نیز سبب تمایل برخی از آنان به تکرار جرم شده است، از طرفی دیگر شاید مجازات صرف نیز راهکار کافی برای کاهش این آمار نباشد. در همین راستا یک جامعه‌شناس توصیه‌ها و پیشنهاداتی را مطرح کرده است.