چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


با بحران نویسنده روبه‌روییم نه بحران مخاطب!
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ / خبرگزاری ایسنا / فرهنگی

با بحران نویسنده روبه‌روییم نه بحران مخاطب!

محمدهاشم اکبریانی معتقد است: در ادبیات معاصر، بحران در خود نویسنده‌هاست تا مخاطب؛ اگر بحران مخاطب داشتیم آثار اکثریت‌پسند و ترجمه هم خوانده نمی‌شد.