شنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 25 May, 2024


طرح جهاد دانشگاهی برای رسیدن به پهپاد؛ از ظرف سرم به پهپاد رسیدیم!
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / خبرگزاری ایسنا / علمی

طرح جهاد دانشگاهی برای رسیدن به پهپاد؛ از ظرف سرم به پهپاد رسیدیم!

بررسی سیر دستیابی ایران به سلاح پهپاد نشان می دهد نقش جهاد دانشگاهی در این مسیر غیرقابل کتمان است؛ به طوری که بذر اولیه آن از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان نهاده شده است.