سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024


در دولت سیزدهم دسترسی مردم به مدیران آسان بود و این ویژگی باید صیانت شود
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ / خبرگزاری ایسنا / سیاسی

در دولت سیزدهم دسترسی مردم به مدیران آسان بود و این ویژگی باید صیانت شود

سخنگوی هیات دولت گفت: در دولت سیزدهم دسترسی مردم به عموم مدیران آسان بود و این راه به عنوان یک ویژگی دولت سیزدهم باید تداوم داشته باشد و از آن صیانت شود.