چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


گذر نهضت سوادآموزی از وضعیت حاضر به مدلهای جدید آموزشی طبق برنامه هفتم
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / خبرگزاری ایسنا / اجتماعی

گذر نهضت سوادآموزی از وضعیت حاضر به مدلهای جدید آموزشی طبق برنامه هفتم

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی با هدف ریشه کنی کامل بی‌سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقاء سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد که به صورت منظم در خدمت گروه‌های مختلف هستیم تا از نظرات آنها در تدوین اساسنامه بهره ببریم.