یکشنبه, ۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 26 May, 2024


کارِ کارستان سعدی
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ / خبرگزاری ایسنا / فرهنگی

کارِ کارستان سعدی

قدمعلی سَرّامی، در درس‌گفتارهای سعدی‌خوانی، که ویژه روز بزرگداشت سعدی بود، ادراک سعدی از مناسبات لفظ و معنی، یعنی رفتن سعدی از لفظ به معنی و از معنی به لفظ را کاری کارستان دانست که فقط سعدی از عهده آن برآمده است.