دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024


خط بنایی، اسب زین‌کرده/ رسم‌الخط از مولفه‌های هویت‌ساز است
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / خبرگزاری ایسنا / فرهنگی

خط بنایی، اسب زین‌کرده/ رسم‌الخط از مولفه‌های هویت‌ساز است

متأسفانه هنوز قلمرو خط بنایی را مشخص نکرده‌ و به دنیا اعلام نکردیم که ما خاستگاه خط بنایی هستیم! هنوز نگفته‌ایم که چه کسی در دنیا آقای خط بنایی است! من به استاندار اصفهان هم گفتم که خط بنایی، اسبِ زین‌کرده و اگر می‌خواهید چیزی علاوه بر سایر داشته‌های اصفهان را معرفی کنید باید روی خط بنایی تمرکز کنید، از آن فیلم مستند بسازید، برای آن کنفرانس جهانی برگزار کرده و بودجه خاصی برایش تعیین کنید.